Musul Üni. Ziraat Fak. Akademisyenleri ile Ortak Zirai Çalışmalar

Musul Üni. Ziraat Fak. Akademisyenleri ile Ortak Zirai Çalışmalar
İstanbul Arıcılar Birliğini ikinci kez ziyaret eden Musul Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri ile ortak çalışma devam etmektedir. Uluslararası üretimde farkındalığı artırmak için Sakarya Büyük Şehir Belediyesi, Sakarya Arıcılar Birliği, İstanbul Tarım İl Müdürlüğü, İstanbul Çatalca Belediyesi, İstanbul Manda Birliği , İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Hal Müdürlüğüne birlikte çalışmalara destek verdiği için teşekkür ederiz.