Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında , Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2020-2021 başvuru dönemi uygulama rehberi yayımlandı. Şartları sağlayan ve destek almak isteyen üreticilerimizin birliğimizi arayarak kayıt yaptırması gerekmektedir.

5/12/2020 tarihli ve 31325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin, Uygulama Esasları Tebliği kapsamında Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından “Uygulama Rehberi” yayımlanmıştır.

Özet Bilgiler:

· Başvurular, 04/01/2021- 22/01/2021 tarihleri arasında, Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.

· Hibe oranı %50’dir.

· Arıcılık makine, alet-ekipman ve arıcı barakası hibe kapsamındadır.

· Arıcılık desteklemesinde makine alet-ekipman için ödenecek hibe desteği 30.000 TL’yi geçemez.

· Yatırım tabloları KDV hariç olarak hazırlanacaktır.

· Arıcılık yatırımlarında makine, alet-ekipman, arıcı barakası (EK-.5.) alımları tamamlandıktan ve yerinde tespit edildikten sonra hak ediş düzenlenir ve tek seferde ödeme yapılır.

a) Arıcılık Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri;

Destekleme konuları; arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet-ekipman ve seyyar arıcı barakası gibi EK-5’de yer alan malzemeleri kapsar.

Tebliğ kapsamında 81 ildeki;

1) Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye,

2) Arıcılık kayıt sistemine (AKS) müracaat tarihi itibariyle en az 3 yıldır kayıtlı,

3) AKS deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip,

4) Bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği(perga), arı zehiri, apilarnil’ den en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcılar faydalanabileceklerdir.

5) Arıcılık hibe desteği konusunda aynı haneden karı-koca, kardeş, anne-baba olması durumunda asil listeye giren veya puanı en yüksek olan tek bir proje değerlendirmeye alınır.

İlgili uygulama rehberi bağlantısı aşağıdadır.

https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=140&Liste=Duyuru